مشتری خودمان باشیم

چرا محصولاتی تولید می‌کنیم که حتی خودمون هم ازش استفاده نمی‌کنیم؟ چرا توقع داریم مشتری از آن استفاده کند؟